Mga Kilalang Tao

Si Simon Cowell ay may kuha ng hindi magandang aksidente sa bisikleta na nakasira sa kanyang likuran